Informujemy, że dzień 7 stycznia będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w zamian za święto przypadające w sobotę tj. dzień 1 stycznia 2022 r.

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny

Informacja w sprawie odśnieżania dróg gminnych

Gmina Tarnowiec informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy w sezonie 2021/2022 będzie prowadzone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. zo.o.

W celu dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego przypominamy właścicielom . zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 , poz. 1333) o ciążącym na nich obowiązku.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Tarnowiec o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej teren zabudowany budynkiem Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 541,51 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni 80,80 m2.

W czwartek, 18 listopada br., na terenie województwa podkarpackiego przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuję o planowanej w dniach 12 - 21 listopad 2021r. akcji wyłożenia ręcznego szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w ramach akcji dodatkowej na terenie województwa podkarpackiego, która na terenie powiatu jasielskiego.

 W dniu 8 listopada 2021 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem grantowym „Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Na podstawie umowy dotacji nr 6838/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.