Warunkiem skutecznego wdrożenia bioasekuracji jest świadomość przestrzegania określonych zasad wśród posiadaczy zwierząt.

Niski poziom dostosowania gospodarstw do wymogów w szczególności w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, może skutkować brakiem możliwości przemieszczania świń przez obszary objęte ograniczeniami.

W związku z powyższym proszę o potraktowanie sprawy priorytetowo i dołożenie wszelkich starań dotarcia z przedmiotowy informacją i jej rozpropagowanie wśród hodowców trzody chlewnej.

W załączeniu przekazuję opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dokumenty:

  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwu biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
  • Propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie”.
  • Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Dodatkowe zasady bioasekuracji dotyczą rolników utrzymujących świnie z powiatów województwa podkarpackiego, w których ustanowione są obszary objęte ograniczeniami aktualnie tj. powiatu mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego i jasielskiego.

Główny Lekarz Weterynarii

Dodatkowe informacje dostępne w pokoju nr 24.