Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”