loga.png

Gmina Tarnowiec otrzymała DUŻY GRANT w naborze wniosków Dostępny Samorząd – Granty realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

Wysokość przedsięwzięcia grantowego, pn.: „Poprawa dostępności usług publicznych
w Urzędzie Gminy w Tarnowcu”
wynosi 250 000,00 złotych.

Dzięki realizacji grantu, poprawiono dostępność architektoniczną oraz komunikacyjno-informacyjną poprzez: zakup i montaż windy, zamówioną usługę doradztwa w zakresie dostępności, zakup krzesła ewakuacyjnego, zakup mebli dostosowanych do osób
z niepełnosprawnościami, zakup zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami oraz tabletów przystosowanych do usługi tłumacza języka migowego on-line, zamówioną usługę tłumacza języka migowego on-line (abonament roczny), zakup i montaż tabliczek
z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju w alfabecie Braille'a, zakup przenośnych pętli indukcyjnych, zakup stojącej tyflomapy, zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumienia się z osobami głuchymi, zakup tabliczek – punktów zbiórki ewakuacji dla osób niepełnosprawnych oraz usługę przygotowania wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania.

pfron.png