Liczba ludności: 655
Powierzchnia: 527 ha
Sołtys: Józef Marek
Rada Sołecka: Bednarz-Gaweł Monika, Marek Bogdan, Marek Władysław, Sysoł Piotr, Wokurka Jerzy

Historia: Jadąc w kierunku południowo-wschodnim od Jasła, po około 10 km dojeżdżamy do Glinika Nowego. Wokół rozpościera się widok na pagórki charakterystyczne dla tych okolic. Wieś ciągnie się wzdłuż potoku bez nazwy, przepływającego przez przysiółek Podlesie. Teren wsi jest podmokły, gleba gliniasta.

Pierwszy człon nazwy Glinik wiąże się właśnie z tą glebą i ma charakter topograficzny, drugi ma natomiast charakter dzierżawczy.

Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości była kilka krotnie zmieniana i tak od 1774 roku miejscowość nazywała się Glinik Niemiecki, po odzyskaniu niepodległości państwa polskiego, czyli po 1918 roku, nazwę zmieniono na Glinik Górny. Ostatnia zmiana nastąpiła po drugiej wojnie światowej, nadana została przez Prezydium Gminnej Rady Narodo­wej 16 lipca 1948 roku, a brzmiała Glinik Nowy.

Osada ta swymi początkami sięga XII wieku, pierwotnie była wsią królewską. Historia szkolnictwa w tej miejscowości sięga odległych czasów, kiedy to córka jednego z kmieci Wik­toria, umiejąca czytać, pisać i liczyć, udzielała chętnym lekcji. Inną osobą, która udzielała korepetycji w prywatnym domu, był Antoni Marek. Drewniany budynek szkolny stanął w 1930 roku. Niestety, w czasie działań wojennych budynek uległ po­ważnemu zniszczeniu.

W 1950 r. podjęto decyzję wybudowania nowej szkoły. Starą szkołę rozebrano, a na jej miejscu budowano nową. 24 kwietnia 1952 r. budynek szkolny został oddany do użytku.

W 1954 r. postawiono Dom Ludowy, a w 1960 r. przystą­piono do budowy linii elektrycznej.

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców wsi było ukoń­czenie budowy asfaltowej drogi z Jasła do Glinika Nowego. Po jej wybudowaniu znaczna część mieszkańców tej wioski znalazła zatrudnienie na terenie Jasła.

Dość późno, bo dopiero w latach 1981/1982 doprowadzo­no do Glinika Nowego gaz.

W "Opisie powiatu jasielskiego" czytamy: Wieś leży w miądzyrzeczu Wisłoki i Jasiołki, odległa o 10,6 kim. od Jasła, 4 klm od Dębowca. Nazwę otrzymał od ziemi gliniastej. Za czasów Długosza nazywał się Glinikiem Pieniążka. Graniczy od północy z Gąsówką, od wchodu z Gli­nikiem Polskim i Piotrówką, od południa z Łajscami i Zarze­czem, a od zachodu z Majscową. Za czasów Długosza był w ręku Pieniążków, a właścicielem jego był Andrzej Pieniążek z Kruszlowy, z domu Odrowąż. W roku 1581 Glinik niemiecki należał do Lubomirskiego i było w nim łanów kmiecych 3, zagrodników bez roli 3, komorników bez bydła 5.

W roku 1868 posiadał Glinik Marceli Łętowski. Od tego nabył dobra te Paweł Rieger, a po nim odziedziczył 1904 roku syn jego, również Paweł Rieger. Ten sprzedał dobra te Ka­sprowi Kurczowi, Jakóbowi Żebrackiemu, Józefowi Żebrackiemu, Józefowi Markowi, Walentemu Chochołkowi i Ludwi­kowi Rogusowi.