Informacja

W związku z Postanowieniem Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec odbędzie się w dniu:

  • 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14.30 dla komisji od Nr 1 do Nr 3,
  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 dla komisji od Nr 4 do Nr 6,
  • 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 14.30 dla komisji od Nr 7 do Nr 10
  • w Urzędzie Gminy Tarnowiec.

Na spotkanie proszę ze sobą zabrać środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, ... ) oraz własne długopisy.

Urzędnik Wyborczy
Gminy Tarnowiec
(-) Jerzy Raus