OSP i KGW w Tarnowcu

zapraszają na

Zabawę Ogrodową

9 sierpnia (sobota)

stadion w Tarnowcu

start 19:00

gra zespół METRUM

Dobrze zaopatrzony bufet

ZAPRASZAMY!!!