Cannot find 2008/dozynki2008 subfolder inside /jbip/images/stories/2008/dozynki2008/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/5.1.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.4.30
W dniu 17 sierpnia br. w Umieszczu odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uroczystość rozpoczęła się przejściem orszaku dożynkowego spod Zespołu Szkół w Umieszczu na plac 900-lecia, gdzie odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna, Podczas którego rolnicy powiatu jasielskiego dziękowali Bogu za plony. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Kazimierz Kaczor – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Przemyskiej, w koncelebrze ks. Stanisław Mazur, ks. Jan Dołoszycki, ks. prałat Tadeusz Balawender, ks. Edward Wołos. Ksiądz prałat Kazimierz Kaczor w swej homilii zwracał uwagę na szczególne znaczenie chleba w życiu każdego człowieka oraz o potrzebie szacunku dla ciężkiej i trudnej pracy rolnika.

Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczął się obrzęd dożynkowy, który przygotowała pani Marta Kapała z udziałem młodzieży szkolnej  i zespołu  GIM HIT z ZSP w Umieszczu  oraz zespołu śpiewaczego „Potakowianki”. Zwięczeniem obrzędu dożynkowego było wręczenie przez starostów dożynek panią Bożenę Chochołek i pana Aleksandra  Radonia chleba, który został podzielony przez gospodarzy i rozdany gościom.

Zespół „Trzcinicoki” rozpoczął „Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego” jest to przegląd dorobku kulturalnego poszczególnych gmin, zaprezentowali się: „Potakowianki”, „Lisowianki”, „Pogórzanie” z Bieździedzy, „Świątkowianie”, „Żmigrodzanie”, „Błażkowskie Słowiki”, Zespół „KAMA” z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, Zespół „GIM- HIT” z Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu, Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta z Jasła.

Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i zasługach dla kultury Powiatu Jasielskiego starosta Adam Kmiecik odznaczył orderem Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej” członkinie Kół Gospodyń Wiejskich: Marię Musiał  ze Świerchowej oraz Barbarę Rodak z Zarzecza.

Gwiazdą wieczornej części uroczystości był zespół LESZCZE z liderem Maciejem Miecznikowskim który został gorąco i entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzona publiczność. Po zakończeniu koncertu rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem EDEN z Umieszcza.

Organizatorzy:  Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Gminy w Tarnowcu oraz społeczność miejscowości Umieszcz.
 
Sponsorzy:  LOTOS Jasło, TYSKIE, Bank PEKAO S.A., „PEKTOWIN” Sp. z o.o., F.A. „JAFAR” S.A., Trans – Wiert” Sp. z o.o., , MASONITE PL Sp. z o.o.,, NAFT – STAL Sp. z o.o., ZPOW Vortumnus Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Rymanowie.