Panu Bogdanowi Rzońcy Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy – Ireny Rzońcy

składają

Wójt Gminy Tarnowiec oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec