Zadanie polegało na budowie placu zabaw wraz z przebudową boiska sportowego i obejmowało następujące prace:

Boisko:
- drenaż i prace ziemne
- wykonano murawę trawiastą (mieszanka ziemi i pisaku) - polegające na rozścieleniu mieszanki, zagęszczeniu i zasianiu trawy
- przebudowa słupa teletechnicznego
- zamontowaniu piłkochwytów z montażem siatek (materiał zakupiony przez szkołe)

Plac zabaw:
- demontaż akcesoriów dotychczasowego placu zabaw
- montaż wyposażenia na nowym miejscu

Odnowa i renowacja urządzeń wykonana zostanie przez radę sołecką.

Kosz inwestycji wyniósł odpowiednio: Boisko 40 000 zł, Plac zabaw 9 225 zł (z czego 5 tyś pochodziło z Funduszu Sołeckiego)