Zakończono prace związane z remontem w Domu Ludowym w Gliniczku, polegające na  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach zadania wykonano:

  • Demontaż istniejącego kotła gazowego z otwartą komorą spalania na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z możliwością podłączenia wody CWU o mocy 24 KW
  • Montaż sterownika do pieca
  • Wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego dla kotła z zamkniętą komorą spalania,
  • Odprowadzenie skroplin pod zlewozmywak wraz z syfonem,
  • Wymianę zaworu gazowego, filtra gazowego przed piecem, montaż Filtra Magnetyczny-Separator C.O. dla ochrony pieca przed zanieczyszczeniami,
  • Wymianę wody i zalanie instalacji glikolem
  • Wykonanie rurarzu z rur miedzianych,
  • Montaż 4 szt grzejników wraz z głowicami termostatycznymi

Koszt inwestycji wyniósł 17 400,00 zł z czego 16 000,00zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego