Tegoroczne Obchody Święta Plonów ograniczyły się do uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium - ks. Kanonik Paweł Knurek. Podczas uroczystości podziwiać można było brogi przygotowane przez 5 kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec - Wrocanki, Roztok, Tarnowca, Umieszcza i Potakówki.

Wszystkie koła zostały wyróżnione za trud i pracę włożoną w wykonanie wieńców dożynkowych. W poszczególnych kategoriach były to:

Tarnowiec za „Trud Pracochłonność i Kolorystykę wykonania”.

Umieszcz i Tarnowiec za „Walory estetyczne, technikę wykonania, materiał i kompozycje”

Wrocanka, Tarnowiec i Roztoki za „Bogactwo użytych elementów – różnorodność zbóż, owoców, ziół”
Potakówka i Roztoki za „Ogólny wyraz artystyczny nawiązujący do tegorocznego tematu,

Wszystkie Koła za „Walory estetyczne, sposób prezentacji i stroje grupy wieńcowej”

Nagrody wręczył Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański