Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej

W dniu 5 lipca 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą na Budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej z pracami uzupełniającymi w miejscowości Roztoki i Gliniczek I ETAP. Umowa została podpisana przez Wójt Gminy Tarnowiec -Agatę Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec - Anetę Świdrak, oraz właściciela firmy HENRYK STYGAR F.H.U. SOLO-MEGA – Henryka Stygara.

W dniach 24-25 czerwca mieszkańcy Gminy Tarnowiec mieli okazję uczestniczyć w największym święcie podkarpackiego rolnictwa zorganizowanego przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, czyli Dni Otwartych Drzwi, połączone z XXIV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz I Mistrzostwami Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego. W tych dniach padły rekordy zwiedzających rolników, licznych przedstawicieli instytucji i firm z sektora rolniczego, doradców, sympatyków zwierząt i rolnictwa, pszczelarzy, a także szeroka rzesza osób zainteresowanych tematyką rolnictwa i rozwojem współczesnej wsi.

Wyłączenie z użytkowania murawy stadionu w Czeluśnicy

W związku z prowadzonymi pracami naprawczymi i pielęgnacyjnymi na płycie boiska piłkarskiego w Czeluśnicy zaistniała konieczność wyłączenia z użytkowania murawy stadionu dla użytkowników indywidualnych, grup zorganizowanych i zawodników LKS Czeluśnica do 15 lipca 2023r.

Wakacyjny Mistrz Dyktand

W imieniu https://zday.pl/ i Dyktanda.pl, serdecznie zachęcamy uczniów i nie tylko :), do zaangażowania się w wakacyjnej rywalizacji "Wakacyjny Mistrz Dyktand"

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele. Koniec roku szkolnego, czas podsumowań i refleksji. Chciałabym skorzystać z tej okazji, jako Wójt Gminy Tarnowiec, aby przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia na zakończenie tego intensywnego okresu nauki.

Sprzedaż działek należących do Powiatu Jasielskiego

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w miejscowości Przysieki.

Zakończenie prac budowlanych w Przedszkolu

Gmina Tarnowiec zakończyła prace budowlane w ramach zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola w Tarnowcu”. Zadanie polegało na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego nieużytkowego poddasza budynku przedszkola na pomieszczania służące potrzebom przedszkolaków oraz pracowników przedszkola.

W dniu 22 czerwca 2023r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowiec. Sala widowiskowa została zapełniona przez uczniów, którzy przybyli na tę uroczystość wraz z rodzicami i opiekunami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół podstawowych.

Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej

Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia  22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Podkarpackiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 24 września 2023 roku

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie przysługuje osobie, która: pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).