Odwołuję LV sesję Rady Gminy Tarnowiec zwołaną na dzień 28 września 2022r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

W dniu 28 września 2022 r. Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny! W sprawach pilnych kontakt pod nr tel. 134255500 (do godzin 15:00)

Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Tarnowiec

Informuję, że od dnia 15.09.2022r. rozpoczęła się realizacja usługi koszenia poboczy przy drogach publicznych na terenie Gminy. W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia za które przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17:00 na terenie Gminy Tarnowiec zostaną uruchomione syreny alarmowe na czas jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Urząd Gminy Tarnowiec informuje, że  z powodu remontu w dniach 27.07-29.07.2022 r. Kasa Urzędu Gminy w Tarnowcu będzie nieczynna.

Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych

Od dnia 11 lipca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

UWAGA! Zmiana lokalizacji GOPS

Informujemy że, od dnia 8 lipca 2022 r. z powodu remontu zmienia się tymczasowo lokalizacja siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu. Nowa siedziba GOPS mieścić się będzie w budynku Domu Ludowego w Umieszczu. Zmiana lokalizacji obowiązywać będzie do odwołania.

KOMUNIKAT!

Wójt Gminy Tarnowiec zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. W związku z niskim poziomem wód gruntowych spowodowanym brakiem opadów atmosferycznych oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawiska suszy zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do napełniania basenów oraz podlewania ogródków przydomowych, tuneli foliowych i terenów zielonych.

Wstrzymanie przyjmowania odpadów do PSZOK

Gmina Tarnowiec informuje, że odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu zostaje wstrzymany do 10 czerwca 2022 r.