Konkurs Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu prowadzonego przez Gminę Tarnowiec

Zostań Juniorem!LKS Maraton Tarnowiec ogłasza nabór chętnych chłopaków do gry w drużynie juniorów, jeśli chcesz spróbować swoich sił oraz podszkolić swoje umiejętności zgłoś się do Nas!

Gmina Tarnowiec  bierze udział w pilotażowym programie „Uczeń na wsi”. Program ma na celu pomóc w zdobyciu wykształcenia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Gminy wiejskie. Program ten realizowanym jest przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sesja Rady GminyUprzejmie informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2008r. (poniedziałek) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Komunikat Wojewody PodkarpackiegoKomunikat Wojewody Podkarpackiego w sprawie uruchomienia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

ObwieszczenieObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej podwyższonego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową dla Zakładu Karnego w Jaśle (Warzyce 467).

Kursy Kwalifikowanego RolnikaDyrekcja Zespołu Szkół w Trzcinicy informuje, że od 01.03.2008r. rozpoczęła działalność w naszej szkole Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która będzie przeprowadzać egzaminy kwalifikacyjne nadając kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych tj. rolnik i ogrodnik.

Na winiarskich ścieżkach PodkarpaciaInformujemy, że Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje w bieżącym roku projekt "Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia.

Kurs komputerowyUrząd Gminy w Tarnowcu zaprasza do skorzystania z bezpłatnego,  4 dniowego szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu. 

Spotkanie z Alicja RogolińskąOczyszczaj Organizm Bedziesz Zdrowy zapraszamy na spotkanie z Alicją Rogilńską.