Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Weź udział w badaniu ankietowym

Weź udział w badaniu ankietowym - Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R. Pomóż dowiedzieć się jak można wesprzeć rolników i ich działalność.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle prowadzi zapisy na szkolenie PODSTAWOWE w zakresie stosowania środków i UZUPEŁNIĄJACE ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Informacja o zaprzestaniu funkcjonowania Gminnego Punktu Doradczego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowiec Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle uprzejmie informuje, iż z dniem 17 stycznia 2024 r. wszelka pomoc doradcza i informacyjna, w tym pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych, pomocowych, wszelkich dokumentacji dla Rolników z terenu Gminy Tarnowiec będzie świadczona w strukturach Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle

 Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego

W dniu 15.11.2023 r. Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny.

Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu

W dniu 25.10.2023 r. Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny. Zapraszamy do siedziby PZDR w Jaśle ul. Mickiewicza 4a tel. 13 446 28 54

Pomoc dla producentów rolnych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki W Rzeszowie przejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek

Informacja

Informujemy że, w dniu 18.10.2023 r. Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny !

Płatności dla małych gospodarstw

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych) złożyć w aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.