Liczba ludności: 337
Powierzchnia: 380 ha
Sołtys: Buratyn Kazimierz
Rada Sołecka: Baran Roman, Chomentowski Wojciech, Dubis Łukasz, Kiełtyka Stanisław, Marchewka Jan

Historia: Podobnie jak pozostałe miejscowości gminy, Łubienko położone jest w pagórkowatej i lesistej okolicy. Najwyżej usytu­owany punkt tej miejscowości wznosi się na wysokości 321 m n.p.m. Urodzajne gleby tej miejscowości graniczą z Sadkami, Łężynami, Łubnem Opacym, Kopytową i Faliszówką.

Nazwa miejscowości jest zdrobnieniem od nazwy Łubno, w 1478 roku używano formy Lubyenko.
W 1544 odbyło się w Łubienku poświęcenie modrzewio­wego kościółka pod wezwaniem świętych apostołów Szymo­na i Tadeusza. Poświęcenia dokonał biskup, sufragan Władysławski Walerian z zakonu dominikanów. Na miejscu starego, zniszczonego kościoła wybudowano nowy drewniany kościół w 1857 roku.

W Łubienku mieszkały dwie rodziny żydowskie, było to za czasów dworskich. Jedna rodzina mieszkała pośrodku wsi, druga zaś osiedliła się na wzgórzu, niedaleko kościoła. Jak większość rodzin żydowskich, tak i te zajmowały się handlem niezbędnymi towarami i alkoholem.

Do roku 1940 nauka w Łubienku odbywała się w domach prywatnych, między innymi w mieszkaniu Stanisława Czai. Radość z nowej szkoły nie trwała jednak długo, ponieważ w 1944 roku front przebiegał również przez Łubienko. Wieś uległa wówczas ogromnemu zniszczeniu, ludność została wy­siedlona, zniszczono szkołę i kościół parafialny.

Po wojnie przystąpiono do odbudowy wioski. Wybudo­wano murowaną szkołę, nowy murowany sklep, remizę stra­żacką i basen na wodę do celów gaśniczych oraz klub rolnika. Wzniesiono także kościół z okazałą dzwonnicą.
W roku 1958 przeprowadzono prace związane z budową sieci linii elektrycznej.

Dużą rolę w życiu wioski odegrała melioracja gruntów, która miała miejsce w 1960 r. W 1979 r. dokonano gruntownej przebudowy drogi, a później przeprowadzono gazyfikację wsi.