Działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 19 listopada 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy. Stwierdzenie quorum.
  2. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
  6. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Wójt
Gminy Tarnowiec
Jan Czubik