Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa wydzielonych odcinków linii energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec.” obejmujące swym zakresem cztery części:

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Łubno Szlacheckie - droga powiatowa Nr 2410R, działka o nr ew. 652. Prace obejmowały budowę kabla ziemnego o dł. ok.715m oraz 13 sztuk punktów świetlnych latarni LED, wraz z szafą sterującą

Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowiec – kierunek przedszkole droga powiatowa Nr 1847R, działka o nr ew. 698/1. Prace obejmowały budowę kabla ziemnego ok.115m wraz z 3 punktami świetlnymi LED stylizowanymi do już istniejącego oświetlenia

Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sądkowa droga gminna działka 235, oraz droga powiatowa Nr 1849, działka o nr ew.33. Prace obejmowały budowę kabla ziemnego dł. ok.173m, 4 sztuki punktów świetlnych latarni LED, oraz 1 sztuka oprawy LED na już istniejącym słupie.

Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztoki droga powiatowa Nr 1849R, działka o nr ew. 282/4. Prace obejmowały budowę kabla ziemnego dł. ok.118m oraz 3 sztuki punktów świetlnych latarni LED.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 176 800,00 zł.
Wykonawcą robót była F.H.U ALMAX Aneta Liwosz z siedzibą w Świerzowej Polskiej.