Nabożeństwo Żałobne zmarłego Wójta Wiktora Barańskiego

 Urząd Gminy Dębica