W ubiegłą sobotę 01.10.2022 rodzina, przyjaciele, pracownicy oraz mieszkańcy gminy i samorządowcy zgromadzili się aby pożegnać zmarłego Wójta Wiktora Barańskiego. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się różańcem w kościele parafialnym w Tarnowcu. Wartę honorową przy trumnie z ciałem Wiktora Barańskiego pełnili druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnowiec.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył kustosz Sanktuarium MBZ ks. kanonik Paweł Knurek. W wygłoszonej homilii duchowny złożył podziękowania wszystkim osobom, które walczyły o życie Wiktora Barańskiego, oraz zwracał uwagę na refleksje które pojawiły się u każdego z zebranych – aby pamiętać o tym że nasze życie i postępowanie ma bezpośrednie przełożenie na osoby wokół nas i na to co będzie po śmierci.

Po zakończeniu liturgii, trumnę z ciałem odprowadzono na cmentarz parafialny i złożono w rodzinnym grobie. Na czele korowodu pogrzebowego kroczyły poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, placówek oświatowych oraz Aeroklubu Podhalańskiego im. Leopolda Kwiatkowskiego, którego ś.p Wójt był członkiem.

Mowę pożegnalną wygłosił Michał Dłuski, przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec. Wspominał Wiktora Barańskiego jako serdecznego i dobrego człowieka, który w codziennej pracy musiał stawiać czoła wielu wyzwaniom, zarówno tym wynikającym z pełnionej funkcji, jak i tym, które dostarczał mu drugi człowiek. Wójt zostawia nas ze swoim przesłaniem, że prawda zawsze się obroni, oraz że trzeba odpowiadać na złość dobrem.

Głos zabrała również posłanka Maria Kurowska, która podkreśliła zasługi Wiktora Barańskiego, jakie wniósł w rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Tarnowiec, oraz jego starania o dbałość o całą Gminę.

Podczas składania trumny w grobie, zawyły syreny wozów strażackich, ustawionych za ogrodzeniem cmentarza, a nisko nad głowami żałobników pojawił się samolot AN-2 – w ten sposób środowisko lotników uhonorowało kolegę z którym dzieli pasję do latania.

Wiktor Barański zmarł w wieku 53 lat. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od maja 1997 r. był pracownikiem Urzędu Gminy w Tarnowcu: od podinspektora do spraw obrony cywilnej, kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępcy wójta Jana Czubika. 13 czerwca 2021 r. wygrał przedterminowe wybory na urząd wójta Gminy Tarnowiec. Wieloletni Prezes Gminnego Zarządu ZOSP RP, pilot - członek Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie, miłośnik gór – rozpoczął kurs Przewodników Beskidzkich.

Dziękujemy pocztom sztandarowym za uroczystą oprawę a Paniom z KGW: Tarnowiec, Potakówka, Łubno, Sądkowa oraz Masarni Dobrucowa za poczęstunek dla strażaków.