W miesiącu wrześniu zakończono prace modernizacyjne związane z wykonaniem elewacji Domu Ludowego w Sądkowej.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- docieplenie ścian styropianem gr. 10cm, z zatopieniem siatki zbrojeniowej i wykonaniem tynku silikatowo-silikonowego- ok. 240 m2
- docieplenie cokołu styropianem gr.5cm z zatopieniem siatki zbrojeniowej i wykonaniem tynku mozaikowego –ok. 27m2
- wykonanie i montaż parapetów
- dostawę i montaż okna PVC
- przeróbkę instalacji odgromowej, zewnętrznych kamer i lamp oraz daszków nad wejściem
- uzupełnienie płytek - cokolik
- dostawę i montaż oprawy LED (wejście do budynku)
- wymianę pokrycia zadaszeń nad wejściami.

Dodatkowo ułożono kostkę z obrzeżem przy cokole około 24,0m2 (materiał dostarczyła Gmina Tarnowiec) oraz położono tynk mozaikowy na powierzchni ok. 22 m2, stanowiącej cokół wiaty zabudowanej bezpośrednio za budynkiem Domu Ludowego.

Koszt inwestycji wyniósł 54 416,27zł z czego 25 000zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego.