W październiku zakończono prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 1847R między Potakówką i Jedliczem (Droga powiatowa Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 8+550 – 8+917).

W ramach zadania wykonawca zrealizował wszelkie prace związane z remontem drogi tj:
- prace przygotowawcze
- roboty ziemne
- likwidację przełomów (rozebranie starej podbudowy drogi)
- wykonanie nowej podbudowy
- wykonanie nowej nawierzchni
- zjazdy indywidualne
- roboty wykończeniowe

Koszt inwestycji wyniósł 567 883,29 zł z czego Lasy Państwowe pokryły 363 445,31zł. Gmina Tarnowiec wydatkowała na ten cel 100 000zł, a pozostałą kwotę w wysokości 104 437,98 zł Powiat Jasielski.

Wykonawcą robót była firma STRABAG z siedzibą w Pruszkowie