W 2022 roku na terenie Gminy Tarnowiec dokonano przebudowy kilku dróg wewnętrznych. Zadania zostały sfinansowane z budżetu Gminy oraz funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

- Przebudowa drogi gminnej Łajsce-Łubienko w m. Łubienko - koszt 80 922,34 zł brutto (13 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego)
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łubno Opace - koszt 66 752,10 zł  brutto (19 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego)
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łajsce - koszt 90 191,48 zł brutto (21 008,01 zł pochodziło z funduszu sołeckiego)
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Glinik Polski - koszt 36 515,32 zł brutto (13 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego)
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowy Glinik (ul. Zagrodzka) - koszt 53 376,59 zł brutto
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowy Glinik - koszt 20 073,60 zł brutto (25 000zł pochodziło z funduszu sołeckiego)

Łączny koszt w/w inwestycji wyniósł 369 718,54zł brutto z czego 101 008,01zł to środki z funduszu sołeckiego.