Informujemy, że Gmina Tarnowiec przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wnioski na zakup węgla wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w pokoju nr 28.

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec
Miłosz Leszkiewicz