Początkiem lutego Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym zmian w Programie "Czyste Powietrze" które weszły w życie 3 stycznia 2023 r.Na spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki obecny był wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu "Czyste Powietrze" Paweł Mirowski, który przedstawił najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowej edycji programu. Są to:

  • wzrost progów dochodowych,
  • możliwość złożenia 2 wniosków o dofinansowanie,
  • zwiększenie maksymalnych kwot dotacji,
  • wprowadzenie zwiększonego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (wejście od strony kościoła), działa Punkt Informacyjno – konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt udziela informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, oferuje wsparcie w zakresie przygotowania wniosków oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Wg stanu na dzień 30 stycznia 2023 r. mieszkańcy Gminy Tarnowiec złożyli 156 wniosków o dofinansowanie, do 30 grudnia 2022 r. zawarto 129 umów pomiędzy Wnioskodawcami a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Do końca ubiegłego roku mieszkańcy Gminy Tarnowiec zrealizowali 100 przedsięwzięć, na które wypłacono łącznie 1 467 265,90 zł dotacji.

Zachęcamy do korzystania z programu Czystego Powietrza, który przynosi wymierne korzyści dla beneficjentów jak i środowiska. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek (w godzinach 15:00-18:00) i w każdą środę (w godzinach 15:00-19:00).
Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel: 516 906 936 w godzinach otwarcia punktu.

(fot. jaslo4u.pl)