WÓJT GMINY TARNOWIEC
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023
zadania publicznego Gminy Tarnowiec

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Wymagane jest, aby osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej posiadały stosowne kwalifikacje poświadczone dyplomami, zaświadczeniami i certyfikatami. Wymagane jest aby osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej posiadały, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKMBT_C22423030716150.pdf)Ogłoszenie306 kB