Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dokumentu

"Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2030"

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 przeprowadzono zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na podstawie Uchwały Nr LX/432/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Konsultacje zrealizowano w okresie od 2 stycznia do 6 lutego 2023 r.

PlikRozmiar
Pobierz plik (Strategia_Sprawozdanie_konsultacje_spoleczne ug.pdf)Sprawozdanie239 kB