Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W szkole zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

  1. Lekcja z ekonomią
  2. Szkolna debata
  3. Warsztat uczniowski

Nasza szkoła uczestniczyła w programie już po raz trzeci. W poprzednich edycjach uzyskaliśmy dwukrotnie tytuł Złotej Szkoły NBP realizując zadania pod hasłami: GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH w 2021 roku i BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH w 2022 r. Temat obecnej edycji to POZNAJEMY BANK CENTRALNY.

Koordynatorem programu była pani Joanna Walczak, a opiekunami pani Ewa Żebracka, pani Alicja Grasela, pani Katarzyna Forc oraz pan Jacek Bracik. W skład Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej weszli uczniowie z klas ósmych: Julia Pawłowska, Julia Kowalczyk, Julia Sławniak, Róża Soboń, Julia Wiśniowska, Nadia Pawłowska, Oliwier Szal oraz Szymon Radoń.

W III edycji programu wzięło udział 406 szkół z całej Polski, a 267 z nich zdobyło tytuł „Złota Szkoła NBP”. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” 126 otrzymało nagrody i wyróżnienia pieniężne za najlepiej zrealizowane zadania edycji.

30 maja w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody. Nasza szkoła uzyskała zaszczytne II miejsce w kategorii LEKCJA Z EKONOMIĄ wygrywając 8000 zł!!!

Nasz sukces to praca wielu osób również spoza drużyny. Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy wsparli to duże przedsięwzięcie. Dziękujemy Pani Dyrektor Urszuli Boratyn za stworzenie w szkole warunków sprzyjających realizacji projektu, dziękujemy Pani Agacie Augustyn – Wójtowi Gminy Tarnowiec oraz Panu Piotrowi Wietecha – Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Bieczu oddział w Tarnowcu za udział w Debacie i podzielenie się swoją wiedzą ekonomiczną z naszymi uczniami. Dziękujemy Pani Wicedyrektor Marii Kotulak za przygotowanie Dyktanda Ekonomicznego. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy również chętnie przyłączyli się do pracy. Program był realizowany na języku angielskim, języku niemieckim oraz na chemii. Dziękujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za pomoc w przeprowadzeniu zajęć w klasach najmłodszych oraz nauczycielowi informatyki za okazane wsparcie.

Szczegółowa relacja z wykonanych zadań znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły.

Każda edycja Programu Złote Szkoły NBP pozwoliła naszym uczniom na zdobycie nowych umiejętności takich jak praca w grupie, udział w debacie, prowadzenie warsztatów i spotkań. Przede wszystkim jednak uczniowie zdobyli nową wiedzę, tak niezbędną w ich przyszłym życiu. Program ten uczy współpracy, kreatywności i zachęca do twórczego podejścia do realizowanych zadań. Złote Szkoły NBP to dowód na to, że można się świetnie bawić ucząc, a przy okazji zdobyć cenne nagrody!

Koordynator programu:
Joanna Walczak