Gmina Tarnowiec zakończyła prace budowlane w ramach zadania: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”.

Nowy obiekt jest już dostępny dla mieszkańców Gminy Tarnowiec od 1 sierpnia.

Inwestycja została zrealizowana na łączną kwotę 4 393 000,01 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 2 787 034,09 zł.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowcu (PSZOK) jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto Gmina Tarnowiec informuje, że bioodpady oraz gruz nie będą już przyjmowane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowcu. Odpady te należy teraz dostarczać do PSZOK przy Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

Nowy wjazd znajduje się za budynkiem Urzędu Gminy w stronę Potakówki.