Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Treść programu wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Termin przyjmowania wstępnych zgłoszeń do Programu w tutejszym Ośrodku upływa dnia 6 września b.r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tymczasowa siedziba Dom Ludowy w Umieszczu) lub pod numerem telefonu: 134255502

UWAGA: Powyższa informacja ma posłużyć wyłącznie do ustalenia wielkości ewentualnego zapotrzebowania na usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, nie jest ona ogłoszeniem o naborze wniosków.