Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację drogowych inwestycji.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 292 688,00 zł będzie można przebudować drogę gminną Łajsce „Cechówki” w miejscowości Łajsce.

Całkowity koszt zadania wyniesie blisko 460 000,00zł. Przebudowane zostanie 0,355km drogi.

Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które w znaczący sposób ułatwiają realizację przedsięwzięć i inwestycji, co roku można sukcesywnie modernizować sieć dróg gminnych co bezpośrednio przekłada się na poprawę stanu infrastruktury, bezpieczeństwa i podnosi komfort użytkowników dróg.

 

fot. podkarpackie.pl