Gmina Tarnowiec z kolejnym dofinansowaniem! W ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, udało się nam pozyskać środki w wysokości 850 000,00 zł na Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka.

Inwestycja zakłada przebudowę i rozbudowę budynku OSP we Wrocance. Planowane jest utworzenie strefy użyteczności społecznej przeznaczonej dla mieszkańców: seniorów, młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich. Utworzone zostaną stanowiska dla pojazdów straży pożarnej i zaplecze dla działalności OSP.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2025 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – infrastruktura społeczna