W piątek 22 stycznia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Roztokach odbyło się spotkanie kolędowe zorganizowane przez przedstawicielki wiejskich kół KGW z terenu gminy Tarnowiec, które zakończyły w ten sposób cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rzeszowie . Aby sprostać dzisiejszym potrzebom członkinie KGW złożyły do sądu wniosek o rejestrację Stowarzyszenia "SMAK". W ten sposób kobiety zrzeszone w kołach na terenie całej Gminy Tarnowiec będą mogły starać się o dofinansowanie swojej działalności z dotacji unijnych.

279_3198.JPG279_3196.JPG279_3197.JPG279_3193.JPG279_3199.JPG279_3202.JPG279_3195.JPG