O godzinie 20:00 18 listopada br. zakończyło się głosowanie w Wyborach Uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu. Prezentujemy wyniki wyborów.
Aktualizacja: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego!

Trwa budowa kanalizacji. Prace posuwają się zgodnie z planem inwestycji, bez większych przeszkód. Przedstawiamy kilka fotografii z przebiegu budowy min. oczyszczalni i przepustów pod drogami.

W sobotę 13 października w Tarnowcu w Domu Ludowym miało miejsce spotkanie członkiń KGW z terenu Gminy Tarnowiec poświęcone 140 rocznicy powstania tej organizacji.

 Zapraszamy do oglądnięcia nowych zdjęć lotniczych Tarnowca i okolic wykonanych w połowie września br.

W dniu 8 września odbyło się uroczyste otwarcie drogi Celuśnica - Tarnowiec

W dniu 2 września br. w Łubienku odbyły się Dożynki Gminne.

Dnia 30 lipca br. konserwator zabytków z delegatury w Krośnie zwołał komisję konserwatorską w sprawie stanu zachowania budynku dworu i znajdujących się w nim malowideł.

W ostatnim czasie budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnowcu stały się terenem działania wandali, którzy systematycznie niszczą elementy budynków oraz ich otoczenie.
AKTUALIZACJA: Dodatkowe zdjęcia!

W dniu 19 sierpnia br. w Osieku Jasielskim odbyły się dożynki powiatowe.

Wójt Gminy Tarnowiec informuje mieszkańców wsi Tarnowiec i Sądkowa, że dnia 07 sierpnia br. nastąpi rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowiec oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi Sądkowa.