Uprzejmie informuję, że w dniu 06 sierpnia 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XLIX Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
    1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący

Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala