Działając na podstawie Postanowienia nr 293/2024  Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia  24 kwietnia 2024 r.  w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy  zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy. Stwierdzenie quorum.
  2. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
  6. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Tarnowiec
Agata Augustyn