Gminne obchody święta rozpoczęły się koncertem zespołu Tarnina pod przewodnictwem Pani Marty Kapały, bezpośrednio po którym Ks. Proboszcz - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia - Ks. Kanonik Paweł Knurek, przewodniczył uroczystej mszy św w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz Gminnych, poczty sztandarowe OSP z Terenu Gminy, delegacja z SP w Tarnowcu, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

Kolejno obecni na nabożeństwie przeszli pod pomnik Grunwaldzki gdzie kwiaty złożyli: Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański, Przedstawiciele Rady Gminy Tarnowiec - Przewodniczący Michał Dłuski oraz Radna Teresa Grzesik, Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych - Komendant Gminny dh Jarosław Lula, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Marek Gruszkoś oraz dh Józef Skop.

Wójt wraz z Przedstawicielami Rady Gminy złożyli kwiaty także na cmentarzu wojskowym.