29 kwietnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbyły się eliminacje powiatowe do 45 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowane wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Jaśle.

W turnieju tym Gminę Tarnowiec reprezentowali zwycięzcy eliminacji gminnych tj.:
I grupa – (klasy od 1 do 4) - Wojciech Gruszkoś 
II grupa – (klasy od 5 do 8) – Aleksandra Kania

Turniej przebiegał dwuetapowo. Najpierw uczniowie rozwiązywali test wiedzy ogólnej składający się z określonej dla danej grupy wiekowej liczby pytań, trwający trzydzieści minut. Następnie osoby z największą liczbą punktów zostały zakwalifikowane do części ustnej.

W przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami młodzież została oprowadzona po terenie Komendy Powiatowej, gdzie mogła zapoznać się ze specyfikacją zawodu strażaka oraz sprzętem i wyposażeniem jakim dysponują w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

W eliminacjach powiatowych Wojciech Gruszkoś w I grupie wiekowej – (klasy od 1 do 4) - zajął I miejące i będzie reprezentował powiat jasielski na eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Świlczy w powiecie rzeszowskim, natomiast Aleksandra Kania zajęła II miejsce w II grupie wiekowej – (klasy od 5 do 8).

Laureaci turnieju, którzy zajęli miejsca od I do III, uhonorowani zostali dyplomami, statuetkami i nagrodami rzeczowymi.

Gratulujemy.