W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy realizacji zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”

Inwestycja obejmować będzie:
- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu składającego się
z budynku magazynowo - administracyjnego wraz z instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacją sanitarną i deszczową do zbiorników, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji w tym ogrzewania;
- Dostawę i montaż wagi najazdowej samochodowej 50T wraz z instalacjami zasilania i sterowania
- Rozebranie istniejącego budynku magazynowego PSZOKU, nawierzchni i urządzeń oraz innych elementów niezbędnych do wybudowania nowego obiektu,
- Zagospodarowanie terenu – wykonanie nowych urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu, utwardzenie placu i dróg dojazdowych i manewrowych, wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką, nasadzenia izolacyjne i plantowanie działek
- Budowa wiaty gospodarczej z instalacjami elektryczną i kanalizacji na zewnątrz budynku

Przedsięwzięcie ma niebagatelne znacznie z pkt widzenia podniesienia jakości i sprawności obsługi mieszkańców związanej z odbiorem i segregacją odpadów, których nie należy wyrzucać do przydomowych pojemników/worków tj:

  • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe

  • zużyte opony,

  • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory,

  • przeterminowane leki i chemikalia,

  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

  • odpady wielkogabarytowe

Koszt inwestycji wynosić będzie 4 393 000,01 zł. Gmina Tarnowiec pozyskała na ten cel 2 787 034 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Głównym wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe KROSPOL Stachura sp.j z siedzibą w Krośnie.