Gmina Tarnowiec po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

W roku 2023 z projektu skorzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu. Aktualnie rozpoczyna się okres realizacji wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” to sposób na poznanie dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki, poprzez wyjazdy do miejsc pamięci, obiektów kultury czy muzeów. Uczniowie mają możliwość zobaczyć i zwiedzić najciekawsze miejsca Naszego kraju, w których być może jeszcze nie byli. Ma ono wspomóc realizację podstaw programowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Szkoła Podstawowa in. T. Kościuszki w Tarnowcu:

  • I-III. Wycieczka do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
    koszt całkowity: 5 409,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 4 327,20 zł
  • IV-VIII. Wycieczka do Sułoszowa – Zamek Pieskowa Skała oraz do Oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu, Podzamcze-Zamek Ogrodzeniec;
    koszt całkowity: 6 250,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowanie jaką trzymała Gmina Tarnowiec wynosi: 9 327,20 zł