BADANIE MIESZKAŃCÓW - STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JASŁA (ZIT MOF Jasło)

Szanowni Państwo!

W związku z zawarciem przez Gminę Tarnowiec, dnia 7 lutego 2023 "Porozumienia w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, służącemu realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT MOF Jasło)" z następującymi samorządami powiatu jasielskiego: Gmina Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Kołaczyce, Gmina Skołyszyn,
prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety (nie zajmie to więcej niż 5 minut).

Państwa zdanie i opinie na temat aktualnych potrzeb i kierunków, w których stronę Gmina Tarnowiec powinna zmierzać będą nieocenionym wkładem w budowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasła (ZIT MOF Jasło) i duża pomocą przy tworzeniu dokumentu.

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) to powiązany ze sobą obszar charakteryzujący się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą osiągać wspólne cele poprzez realizacje zintegrowanych działań.
Dodatkową korzyścią z przyjęcia wspólnej strategii, obok zacieśnienia wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami, będzie możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej dedykowanego dla projektów ZIT.

Ankieta dostępna pod adresem: https://forms.gle/nRq65NKqTWw1mgYy9