Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn wzięła udział w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowanej w Warszawie w dniach 23-24.05.2023. 

Tematem przewodnim konferencji były „Nowe rozwiązania dla finansów samorządów”. Podczas spotkania został przedstawiony raport BGK pt. „Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST” połączony z dyskusją dotyczącą różnorodnych możliwości, ale także potrzeb jednostek samorządu. Ponadto, debaty toczyły się wokół zagadnień istotnych dla przyszłości finansów samorządowych, tj. współpracy z sektorem prywatnym, efektywności energetycznej, uproszczeniu podatków czy inicjatywom społecznym.

Obecność na wydarzeniach tego typu jet bardzo ważna z pkt widzenia Gminy. Wiedza, wymiana doświadczeń oraz bycie na bieżąco z wszelkimi zmianami, umożliwia sprawne i prężne działanie a także realizowanie inwestycji, które mają później bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie mieszkańców.