Gmina Tarnowiec, znalazła się na liście gmin, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Dotację w łącznej wysokości 20 tysięcy złotych otrzymają wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie Gminy Tarnowiec tj.:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Czeluśnicy,
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Umieszczu,
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Gąsówce,
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gliniku,
  5. Koło Gospodyń Wiejskich we Wrocance,
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Potakówce,
  7. Koło gospodyń wiejskich w Brzezówce,
  8. Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu.

KGW za otrzymane środki zakupią sprzęt, który posłuży im w przygotowaniu poczęstunku prezentowanego na stoiskach gastronomicznych w trakcie wydarzenia "Wianki - Obchody Nocy Świętojańskiej".

W ramach wydarzenia i przy współpracy z KGW prowadzona będzie akcja informacyjna pn. „Bezpieczniej z KGW” przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas akcji dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy zostaną zapoznani z prewencyjnymi działaniami, poinformowani o możliwościach zapobiegania przestępstwu oraz możliwych zagrożeń zagrożeniach

LOGA.png

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości