ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY TARNOWIEC
z dnia 14.05.2024 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu
dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec