Informujemy, że dzięki rządowemu programowi „Radosna szkoła” Gmina Tarnowiec pozyskała środki finansowe w wysokości  21 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w: Łubnie Szlacheckim, Nowym Gliniku, Gliniku Polskim oraz Roztokach.  

Celem programu jest:

 • stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę,
 • wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
 • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego,
 • stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole.

W ramach dofinansowania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne tj:

 • duże, miękkie klocki,
 • zestawy figur geometrycznych,
 • miękkie piłki,
 • materace do zabaw ruchowych,
 • tory przeszkód,
 • drabinki, linki, siatki,
 • inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.