Miło nam poinformować, że w prowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” rankingu wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy. Gmina Tarnowiec zajęła dwa wysokie miejsca w kategorii gmin wiejskich.

– 2 miejsce w kategorii wydatki majątkowe ze środków zagranicznych jako % wydatków majątkowych ogółem - 93,16%

– 9 miejsce w kategorii wykorzystanie środków zagranicznych ogółem na 1 mieszkańca - 742,68 zł na osobę.

Wysokie miejsca w rankingu „Wspólnoty” Gmina Tarnowiec zawdzięcza głównie funduszom unijnym, między innymi środkom z: Fundusz Spójności „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, ZPORR, SAPARD, WFOŚiGW, Europejski Fundusz Społeczny - PO KL 2007-2013, PROW 2007 – 2013 i inne.

Ranking został sporządzony na podstawie dwóch wskaźników:

– Wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

– Wielkość środków przeznaczonych na inwestycje wspieranych z pieniędzy zagranicznych jako % całych wydatków majątkowych jednostki samorządowej.

Świadczy to wyraźnie, iż kierunek rozwoju gminy i nasze działania są słuszne oraz przynoszą wymierne efekty. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach i przygotowujemy kolejne projekty z wykorzystaniem środków zagranicznych.

Tabela z artykułu w pismie "Wspólnota" Tabela z artykułu w pismie


Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" nr 37/939 12 września 2009.