Ogród wspomnień W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach poetka ludowa Maria Tomasik  9 lutego 2010 roku podpisała czytelnikom  nowy tomik wierszy i inscenizacji pt. "Ogród wspomnień". Zbiór ten jest czwartym dziełem autorki. W  2008 roku poetka zadebiutowała tomikiem pt. "Swojskie tematy, Sami swoi",  następne zbiory to: "Kocham Cię Ziemio, po której chodzę" oraz ,,Niezwykłe przygody wiejskiego Kołacza". Maria Tomasik  od najmłodszych lat pisze wiersze, kocha wieś i pracę na roli. Swoją wrażliwość na piękno natury i los podobnych sobie ludzi wyraża w poezji. Poetka  jest społeczną działaczką Powiatowej Rady  Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie jasielskim.  Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, została wyróżniona min.: w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim -Wrzeciono.  Wydanie zbioru jest współfinansowane przez Gminę Tarnowiec i wolontariuszy.

"Ojczyzna moja - to Polska właśnie,

to Jej legendy i baśnie.

Ojczyzna moja - to widok z kościelnej wieży,

to lud, który do niej bieży.

Ojczyzna moja - to pola i łąki,

Lasy zielone i rzeki,

to śpiew ptaków, co echo niesie.

Ojczyzna moja - to Ty i ja, i my,

Więc Ją kochajmy przez wszystkie życia dni..."

                                                                                                                                      S. Ablewicz
 
Maria-Tomasik.JPGksiazka.JPG