Podziękowanie

Wszystkim, którzy okazali nam wyrazy współczucia i odprowadzili naszą Mamę Śp. Helenę Sanocką w dniu 25.05.23 r. na miejsce wiecznego spoczynku składamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy również ks. Proboszczowi oraz księżom celebrującym uroczystą mszę świętą. Podziękowanie składamy również Pani Wójt i pracownikom Urzędu Gminy Tarnowiec. Dziękujemy również za intencje mszalne, wieńce i kwiaty.
Synowie: Zygmunt Sanocki i Kazimierz Sanocki.

Miło nam poinformować, że 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec: Czeluśnica, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Łubienko, Sądkowa, otrzymało dofinansowanie w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych -  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu wśród laureatów Programu Złote Szkoły NBP

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W szkole zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania

Wybory ławników

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, iż w związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Gminy Tarnowiec, dokona wyboru ławników na kadencję 2024-2027 do orzekania: w Sądzie Rejonowym w Jaśle – 1 ławnika; w Sądzie Rejonowym w Krośnie, w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnika; w Sądzie Okręgowym w Krośnie – 1 ławnika.

Gmina Tarnowiec, znalazła się na liście gmin, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Matematyka bankiem praktycznej wiedzy

Dnia 21 kwietnia 2023 r. nasza szkoła przeprowadziła już piątą edycję Powiatowego Konkursu „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”. Pod partonem Wójt Gminy Tarnowiec pani Agata Augustyn, Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle i Radna Sejmiku Wojewódzkiego, pani Joanna Bril i Dyrektora Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu, pan Piotr Wietecha.

Prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu zbliżają się do końca.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - ankieta

W związku z zawarciem przez Gminę Tarnowiec, dnia 7 lutego 2023 "Porozumienia w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, służącemu realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT MOF Jasło)" z następującymi samorządami powiatu jasielskiego: Gmina Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Kołaczyce, Gmina Skołyszyn, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety (nie zajmie to więcej niż 5 minut).