Zaproszenie do udziału w konkursach organizowanych przez KRUS: XIV Oogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na Wsi - Niebezpieczne atrakcje w wakacje"

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że od dnia 12 stycznia 2016 r. rozpoczynają działanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jasielskiego.

Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie Noworoczne Strażaków oraz Pań z KGWW dniu 9 stycznia 2016 roku w Domu Ludowym w Gliniku Polskim odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne Strażaków Ochotników oraz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Zarządzeniez dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wycieczka do fabryki FerrariJak dobrze pamiętacie w maju wygraliśmy wycieczkę do fabryki Ferrari we włoskim Maranello. Długo czekaliśmy na tą chwilę, ale w końcu nadeszła.

Gminne ćwiczenia OSPW dniu 05.12.2015. o godz. 10.45 w miejscowości Łubno Szlacheckie odbyły się gminne ćwiczenia pożarnicze jednostek OSP z Gminy Tarnowiec w których udział wzięły jednostki z Tarnowca, Łubna Szlacheckiego, Łajsc, Umieszcza, Czeluśnicy, Wrocanki, Nowego Glinika, Łubienka oraz Roztok. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie dyspozycyjności, stopnia wyszkolenia oraz umiejętności współdziałania podczas działań ratowniczo - gaśniczych jak również stan samochodów, sprzętu i umundurowania specjalnego strażaków.

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji